artykuł nr 1

Sprawy dotyczące nieruchomości

Potwierdzenie umowy dzierżawy

Wójt Gminy Daszyna informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie są ujawniane
w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1 w/w ustawy, fakt zawarcia umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

W myśl ustawy Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy; nie potwierdza faktu rozwiązania umowy dzierżawy, nie sporządza takich umów i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

 

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel: 24 389-04-18 lub 24 357-10-10 w godzinach pracy urzędu.