Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2024-02-23 14:46
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Formularze i druki » Drogi, infrastruktura
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze i wnioski do druku dotyczące inwestycji drogowych i infrastrukturalnych
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-23 14:43
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Formularze i druki » Drogi, infrastruktura
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze i wnioski do druku dotyczące inwestycji drogowych i infrastrukturalnych
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-23 14:41
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Formularze i druki » Drogi, infrastruktura
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze i wnioski do druku dotyczące inwestycji drogowych i infrastrukturalnych
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-23 14:40
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Formularze i druki » Drogi, infrastruktura
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze i wnioski do druku dotyczące inwestycji drogowych i infrastrukturalnych
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-23 14:39
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Formularze i druki » Drogi, infrastruktura
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze i wnioski do druku dotyczące inwestycji drogowych i infrastrukturalnych
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-23 13:26
Dział: Ogłoszenia » Komunikaty dla rolników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dopłaty do kukurydzy - wnioski o pomoc do 29 lutego
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-23 13:25
Dział: Ogłoszenia » Komunikaty dla rolników
Opis zmian: dodanie artykułu: Dopłaty do kukurydzy - wnioski o pomoc do 29 lutego
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-21 09:57
Dział: Akcje Wyborcze » Wybory Samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dot. Wyborów Samorządowych 2024
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-16 13:47
Dział: Ogłoszenia » Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Daszyna w 2024 roku
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-16 13:47
Dział: Ogłoszenia » Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Daszyna w 2024 roku
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-16 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2024 roku
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-16 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2024 roku
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-16 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2024 roku
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-15 10:48
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Zarządzenia Wójta » 2024 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2024 rok
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-15 09:00
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Zarządzenia Wójta » 2024 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2024 rok
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-14 11:27
Dział: Akcje Wyborcze » Wybory Samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dot. Wyborów Samorządowych 2024
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-14 10:49
Dział: Akcje Wyborcze » Wybory Samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dot. Wyborów Samorządowych 2024
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-13 12:17
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Plany, Programy, Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Daszyna 2024
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-13 11:54
Dział: Akcje Wyborcze » Wybory Samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dot. Wyborów Samorządowych 2024
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-13 11:11
Dział: Akcje Wyborcze » Wybory Samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dot. Wyborów Samorządowych 2024
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-13 11:10
Dział: Akcje Wyborcze » Wybory Samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dot. Wyborów Samorządowych 2024
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-12 13:19
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Zarządzenia Wójta » 2024 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2024 rok
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-09 14:11
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Plany, Programy, Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Daszyna 2024
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-09 14:10
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Plany, Programy, Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Daszyna 2024
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-07 13:21
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXXXI sesja Rady Gminy Daszyna w dniu 10.08.2023 r.
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-07 13:20
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXXX sesja Rady Gminy Daszyna w dniu 17.07.2023 r.
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-07 13:19
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXXX sesja Rady Gminy Daszyna w dniu 17.07.2023 r.
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-07 13:19
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXXIX sesja Rady Gminy Daszyna w dniu 27.06.2023 r.
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-07 13:18
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXXIX sesja Rady Gminy Daszyna w dniu 27.06.2023 r.
Wykonanie: Kamil Grodzicki
Data: 2024-02-07 13:15
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXXVIII sesja Rady Gminy Daszyna w dniu 13.06.2023 r.
Wykonanie: Kamil Grodzicki