Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Kadencja 2018-2023

LXI sesja Rady Gminy Daszyna w dniu 3.10.2022 r.

Utworzony: 2022-10-03 | Zmodyfikowany: 2022-10-03 13:29

2. Dostarczanie gazu

Zmiana sprzedawcy gazu

Informujemy, że w siedzibie PGK Daszyna Sp. z o.o. można dobrowolnie przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy gazu ziemnego oraz podpisanie nowych umów na dostarczanie gazu. W/w sprawy można załatwić w siedzibie PGK Daszyna Sp. z o.o., Daszyna 40, tel. 24 357-10-10.

Utworzony: 2022-05-27 | Zmodyfikowany: 2022-10-03 11:56

3. Aktualności

Obrady sesji Rady Gminy Daszyna

Utworzony: 2022-09-02 | Zmodyfikowany: 2022-09-30 12:24

4. Komunikaty dla rolników

Komunikat - ptasia grypa

ROZPORZĄDZENIENR 30/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO zmieniające rozporządzeniew sprawie określeniaobszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związkuz wystąpieniemchoroby zakaźnejwysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach ROZPORZĄDZENIE NR 29/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadza...

Utworzony: 2022-09-28 | Zmodyfikowany: 2022-09-30 11:56

5. Obwieszczenia i zawiadomienia dot. ochrony środowiska

Zawiadomienie PGW Wody Polskie o pracach związanych z utrzymaniem rzek Miłonka i Rgi...

Utworzony: 2022-09-30 | Zmodyfikowany: 2022-09-30 07:56

6. Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - link do portalu e-zamówienia

Utworzony: 2022-02-24 | Zmodyfikowany: 2022-09-30 07:48

7. Strona główna

Komunikat - ptasia grypa

Więcej informacji...

Utworzony: 2022-09-28 | Zmodyfikowany: 2022-09-28 10:04

8. Plany, Programy, Strategie

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Daszyna

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2022 (rozmiar pliku 28 MB) Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2022 (rozmiar pliku 125 MB) UCHWAŁA NR XXXIX/198/2021 RADY GMINY DASZYNA z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 162, 163, 164 i 165 w obrębie Ogrodzona Załącznik graficzny do uchwały XXXIX/198/2021 Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2015-...

Utworzony: 2019-09-09 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 08:26

9. Przetargi - rok 2022

Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna

Utworzony: 2022-07-13 | Zmodyfikowany: 2022-09-22 14:45

10. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Wymagane dokumenty Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (załącznik nr 2). Do wniosku należy dołączyć: kopię umowy o pracę z młodocianym zawartej w celu przygotowania zawodowego wraz z ewentualnymi aneksami, kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika, kopię dyplomu, certyfikatu, świadectwa albo zaświadczenie (o...

Utworzony: 2022-09-13 | Zmodyfikowany: 2022-09-13 14:03

11. Kadencja 2018-2023

LVII sesja Rady Gminy Daszyna w dniu 23.06.2022 r.

Utworzony: 2022-06-24 | Zmodyfikowany: 2022-09-13 13:47

12. Kadencja 2018-2023

LVI sesja Rady Gminy Daszyna w dniu 31.05.2022 r.

Nagranie wideo z sesji.

Utworzony: 2022-05-31 | Zmodyfikowany: 2022-09-13 13:46

13. Przetargi - rok 2022

Remont dróg gminnych w miejscowościach: KARKOSZKI, JABŁONNA, DASZYNA

Utworzony: 2022-06-30 | Zmodyfikowany: 2022-09-13 10:24

14. Kadencja 2018-2023

LX sesja Rady Gminy Daszyna w dniu 5.09.2022 r.

Utworzony: 2022-09-05 | Zmodyfikowany: 2022-09-05 14:34

15. Dostarczanie gazu

Dystrybucja paliwa gazowego

Współczynnik konwersji gazu: sierpień 2022 - 11,381 kWh/m3 Cena Referencyjna Gazu - 12,50 gr/kWh - obowiązuje do czasu opublikowania nowej ceny. Przedsiębiorstwa posiadające umowy dystrybucyjne z Gminą Daszyna na sprzedaż gazu ziemnego: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, NIP: 5272706082; TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, NIP: 6762337735; ENERGA-OBRÓT Spółka Akcyjna, ul Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, NIP: 9570968370; Green Sp...

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2022-09-05 14:06

16. Przetargi - rok 2022

Rozwój Turystyki i Kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna

Utworzony: 2022-06-13 | Zmodyfikowany: 2022-09-02 08:41

17. Obwieszczenia i zawiadomienia dot. ochrony środowiska

Budowa instalacji do przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - obr...

Utworzony: 2022-07-11 | Zmodyfikowany: 2022-09-01 08:12

18. Łowiectwo

Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych

Utworzony: 2020-10-20 | Zmodyfikowany: 2022-08-31 15:02

19. Zapytania ofertowe

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu grantowego pn. „Cyfr...

Link do ogłoszenia na platformie "Baza Konkurencyjności": ogłoszenie

Utworzony: 2022-08-30 | Zmodyfikowany: 2022-08-30 14:53

20. Aktualności

Dodatek węglowy

Od dnia 22 sierpnia 2022 roku (poniedziałek) można składać wnioski o dodatek węglowy. Wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie. Wzór wniosku do pobrania poniżej. Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenn...

Utworzony: 2022-08-22 | Zmodyfikowany: 2022-08-22 11:56