Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna71349
   Dane teleadresowe4178
Organy
   Wójt Gminy4384
   Zastępca Wójta2681
   Rada Gminy4029
     Kadencja 2018-20231734
    ›    Skład Rady Gminy1139
    ›    Składy Komisji730
    ›    Oświadczenia majątkowe2407
     Transmisja sesji online3695
Jednostki Organizacyjne
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie2262
   Szkoła Podstawowa w Daszynie1675
   Szkoła Podstawowa w Mazewie1402
Urząd Gminy
   Sekretarz1823
   Skarbnik1838
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut Gminy Daszyna702
   Uchwały Rady Gminy2754
     Kadencja 2018-20235902
   Zarządzenia Wójta3242
     2019 rok1882
     2020 rok2674
     2021 rok888
     2022 rok396
   Budżet966
     Uchwały, Opinie919
   Plany, Programy, Strategie1919
   Formularze i druki1393
     Podatki1335
     Ochrona środowiska550
     Odpady392
     Wydobywanie kopalin164
     Drogi, infrastruktura402
     Plan zagospodarowania przestrzennego721
     USC, sprawy obywatelskie477
     Formularze dla radnych283
   Audyty, kontrole, badania796
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach9561
     Przetargi - rok 20223531
     Przetargi - rok 20216624
     Przetargi - rok 202016474
     Przetargi - rok 20194971
   Zapytania ofertowe13964
   Plan postępowań o udzielenie zamówień480
Sprawy w Urzędzie
   Działalność gospodarcza803
   USC, sprawy obywatelskie915
   Drogi publiczne, infrastruktura1143
   Nieruchomości658
   Ochrona środowiska, Przyroda1197
     Decyzje środowiskowe292
     Rejestr działalności regulowanej359
     Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków903
     Wycinka drzew414
     Łowiectwo428
     Bezdomne zwierzęta193
   Gospodarka odpadami1527
     Harmonogram i deklaracja odbioru odpadów15857
     System gospodarowania odpadami897
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych94
     Odbiór ścieków367
     Ankieta - ewidencja zbiorników bezodpływowych523
   Szkolnictwo19
     Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 9
   Petycje1212
Instytucje Kultury
   Gminna Biblioteka Publiczna w Daszynie350
Aktualności
   Aktualności12028
Ogłoszenia
   Ogłoszenia i komunikaty15109
   Nabór na wolne stanowiska8054
   Obwieszczenia i zawiadomienia dot. ochrony środowiska3118
   Komunikaty dla rolników2081
   Powszechny Spis Rolny 2020683
   Ostrzeżenia meteorologiczne585
   Nieodpłatna pomoc prawna369
Akcje Wyborcze
   Wybory Prezydenta RP 20201060
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne701
   Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Gminie Daszyna132
Archiwum
   Stara strona Biuletynu Informacji Publicznej758
Inne
   Sołectwa i Sołtysi840
   Promocja Inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych622
     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej417
     Województwo Łódzkie506
     Środki Unii Europejskiej425
    ›    UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA231
    ›    Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna94
    ›    Cyfrowa Gmina - Centrum Projektów Polska Cyfrowa35
   Dostarczanie gazu1549
   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o.1133
   Gminny Portal Mapowy1576
   Program "Czyste Powietrze"1024
   LGD Ziemia Łęczycka607
   Raport o stanie gminy267
   Raport o stanie dostępności248
   Rejestr Instytucji Kultury308
   Redakcja BIP731
Łączna liczba odwiedzin:273139