Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna48202
   Dane teleadresowe2420
Organy
   Wójt Gminy2618
   Zastępca Wójta1448
   Rada Gminy2954
     Kadencja 2018-20231274
    ›    Skład Rady Gminy750
    ›    Składy Komisji523
    ›    Oświadczenia majątkowe1706
     Transmisja sesji online2293
Jednostki Organizacyjne
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie981
   Gminna Biblioteka Publiczna w Daszynie939
   Szkoła Podstawowa w Daszynie1114
   Szkoła Podstawowa w Mazewie921
Urząd Gminy
   Sekretarz1182
   Skarbnik1115
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut Gminy Daszyna530
   Uchwały Rady Gminy1762
     Kadencja 2018-20233757
   Zarządzenia Wójta2655
     2019 rok1708
     2020 rok2484
     2021 rok472
   Budżet655
     Uchwały, Opinie637
   Plany, Programy, Strategie1359
   Formularze i druki925
     Podatki879
     Ochrona środowiska357
     Odpady197
     Wydobywanie kopalin59
     Drogi, infrastruktura285
     Plan zagospodarowania przestrzennego411
     USC, sprawy obywatelskie303
     Formularze dla radnych182
   Audyty, kontrole, badania613
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach6467
     Przetargi - rok 20214094
     Przetargi - rok 202014499
     Przetargi - rok 20194781
   Zapytania ofertowe9538
   Plan postępowań o udzielenie zamówień197
Sprawy w Urzędzie
   Działalność gospodarcza552
   USC, sprawy obywatelskie563
   Drogi publiczne, infrastruktura849
   Nieruchomości315
   Ochrona środowiska, Przyroda810
     Decyzje środowiskowe172
     Rejestr działalności regulowanej237
     Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków235
     Wycinka drzew247
     Łowiectwo268
     Bezdomne zwierzęta84
   Gospodarka odpadami1077
     Harmonogram i deklaracja odbioru odpadów9135
     System gospodarowania odpadami570
     Odbiór ścieków81
   Petycje899
Aktualności
   Aktualności8133
Ogłoszenia
   Ogłoszenia i komunikaty10428
   Nabór na wolne stanowiska6246
   Obwieszczenia i zawiadomienia dot. ochrony środowiska2395
   Komunikaty dla rolników1455
   Powszechny Spis Rolny 2020546
   Ostrzeżenia meteorologiczne440
   Nieodpłatna pomoc prawna232
Akcje Wyborcze
   Wybory Prezydenta RP 2020925
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne534
Archiwum
   Stara strona Biuletynu Informacji Publicznej597
Inne
   Sołectwa i Sołtysi435
   Promocja Inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych442
     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej300
     Województwo Łódzkie313
     Środki Unii Europejskiej292
    ›    UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA123
   Dostarczanie gazu784
   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o.828
   Gminny Portal Mapowy1179
   Program "Czyste Powietrze"635
   LGD Ziemia Łęczycka338
   Raport o stanie gminy71
   Raport o stanie dostępności89
   Rejestr Instytucji Kultury153
   Redakcja BIP599
Łączna liczba odwiedzin:184852