Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna106875
   Dane teleadresowe7034
Organy
   Wójt Gminy6953
   Zastępca Wójta4034
   Rada Gminy5563
     Kadencja 2018-20232338
    ›    Skład Rady Gminy1734
    ›    Składy Komisji1037
    ›    Oświadczenia majątkowe3580
    ›    Przewodniczący Rady Gminy156
     Transmisja sesji online6538
Jednostki Organizacyjne
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie3376
   Szkoła Podstawowa w Daszynie4334
   Szkoła Podstawowa w Mazewie2853
Urząd Gminy
   Sekretarz2676
   Skarbnik2649
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut Gminy Daszyna1009
   Uchwały Rady Gminy3857
     Kadencja 2018-20239186
   Zarządzenia Wójta3874
     2019 rok2112
     2020 rok2897
     2021 rok1064
     2022 rok687
     2023 rok393
     2024 rok51
   Budżet1393
     Uchwały, Opinie1285
   Plany, Programy, Strategie3843
   Formularze i druki1951
     Podatki1876
     Ochrona środowiska724
     Odpady564
     Wydobywanie kopalin300
     Drogi, infrastruktura572
     Plan zagospodarowania przestrzennego1189
     Nieruchomości80
     USC, sprawy obywatelskie689
     Formularze dla radnych413
     Inne formularze i druki wykorzystywane w urzędach176
   Audyty, kontrole, badania1181
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach14076
     Przetargi - rok 20195293
     Przetargi - rok 202017667
     Przetargi - rok 20217169
     Przetargi - rok 20228306
     Przetargi - rok 20232777
   Zapytania ofertowe20074
   Plan postępowań o udzielenie zamówień1083
Sprawy w Urzędzie
   Działalność gospodarcza1230
   USC, sprawy obywatelskie1548
   Drogi publiczne, infrastruktura1794
   Nieruchomości1220
   Ochrona środowiska, Przyroda1787
     Decyzje środowiskowe500
     Rejestr działalności regulowanej517
     Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków1425
     Wycinka drzew664
     Łowiectwo727
     Bezdomne zwierzęta408
   Gospodarka odpadami2188
     Harmonogram i deklaracja odbioru odpadów23913
     System gospodarowania odpadami1390
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych577
     Odbiór ścieków854
     Ankieta - ewidencja zbiorników bezodpływowych1976
   Szkolnictwo344
     Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 179
   Petycje1788
   Nieodpłatna pomoc prawna54
   Cyberbezpieczeństwo305
   Zakup opału454
Instytucje Kultury
   Gminna Biblioteka Publiczna w Daszynie1236
Aktualności
   Aktualności20599
Ogłoszenia
   Ogłoszenia i komunikaty24867
   Nabór na wolne stanowiska10750
   Obwieszczenia i zawiadomienia dot. ochrony środowiska5077
   Komunikaty dla rolników4146
   Powszechny Spis Rolny 2020925
   Ostrzeżenia meteorologiczne842
   Nieodpłatna pomoc prawna698
Akcje Wyborcze
   Wybory Prezydenta RP 20201398
   Wybory ławników do sądów powszechnych182
   Wybory do izb rolniczych 2023327
   Wybory Parlamentarne 2023708
   Wybory Samorządowe 2024154
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne1117
   Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Gminie Daszyna473
Archiwum
   Stara strona Biuletynu Informacji Publicznej1165
Inne
   Sołectwa i Sołtysi1546
   Promocja Inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych1102
     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej606
     Województwo Łódzkie825
     Środki Unii Europejskiej660
    ›    UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA2008
    ›    Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna378
    ›    Cyfrowa Gmina - Centrum Projektów Polska Cyfrowa444
    ›    Instalacje ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Daszyna253
    ›    Przystosowanie budynku Mazew 43 oraz części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji turystycznych31
     Środki Państwowego Funduszu Celowego184
     Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD272
   Dostarczanie gazu2546
   Dostarczanie wody, odbiór ścieków216
   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o.1730
   Gminny Portal Mapowy2558
   Program "Czyste Powietrze"1704
   LGD Ziemia Łęczycka1055
   Raport o stanie gminy536
   Raport o stanie dostępności585
   Rejestr Instytucji Kultury683
   Internet światłowodowy272
   Redakcja BIP986
Łączna liczba odwiedzin:421227