artykuł nr 1

Badania jakości wody

artykuł nr 2

Audyt wewnętrzny

W dniach 4.03.2019 - 26.04.2019 w Urzędzie Gminy Daszyna przeprowadzony został audyt wewnętrzny formalno-organizacyjny. Sprawozdanie z audytu można pobrać poniżej.