artykuł nr 1

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Daszyna

artykuł nr 2

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Daszyna

artykuł nr 3

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Daszyna na lata 2016 - 2032