artykuł nr 1

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Daszyna 2024

artykuł nr 2

Informacja w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna dla fragmentów obrębów Daszyna, Drzykozy, Jabłonna, Karkoszki, Krężelewice, Mazew, Mazew Kolonia, P.G.R Koryta, Skrzynki, Sławoszew, Upale, Zagróbki i Żabokrzeki, część IV - obejmująca tereny w obrębach Krężelewice i Upale

artykuł nr 3

Informacja w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Daszyna, Drzykozy, Jabłonna, Karkoszki, Krężelewice, Mazew, Mazew Kolonia, P.G.R Koryta, Skrzynki, Sławoszew, Upale, Zagróbki i Żabokrzeki, część IV - obejmująca tereny w obrębach Krężelewice i Upale

artykuł nr 4

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Daszyna zmiany 2023 - ponowne uzgodnienie

Dokumenty do pobrania pod linkiem: link

artykuł nr 5

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Daszyna 2023

Link do pobrania dokumentów (waga pliku 715MB) - link