artykuł nr 1

Zgłaszanie utrzymywania drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, iż Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

Wypełniony formularz „Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy:

  • złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie 
  • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie ul. Henryka Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
  • przesłać drogą e-mail na adres: sekretariat@piw.kutno.pl
Załączniki:
Zgłoszenie31 KB