artykuł nr 1

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku

obrazek

W przypadku niezrealizowania usługi odbioru odpadów lub uszkodzenia pojemników na odpady należy kontaktować się z:

  • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
  • tel. 24 252 - 33 - 60