artykuł nr 1

Cyfrowa Gmina

obrazek

 

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Funduszy Europejskich, Gmina Daszyna pozyskała grant w wysokości 114.810 zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup nowego sprzętu komputerowego: 21 sztuk komputerów stacjonarnych oraz 2 sztuk notebooków.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyber-bezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.