artykuł nr 1

Sołectwa i Sołtysi

Nazwisko i imię

Sołectwo

Cieślińska Maria

Daszyna

Gąsiorowicz Jan

Drzykozy

Gąsiorowicz Krzysztof

Gąsiorów

Katarzyna Kamińska

Jabłonna

Grzegorz Rosiak

Jacków

Malarska Beata

Jarochów

Pietrzykowski Andrzej

Jarochówek

Graczyk Anna

Koryta

Krokos Renata

Łubno

Walczak Jan

Mazew

Krzysztof Budka

Mazew Kolonia

Anna  Kaczmarek

Nowy Sławoszew

Mariusz Witkowski

Nowa Żelazna

Bawej Michał

Osędowice

Olesiński Andrzej

Rzędków

Żurawicz Elzbieta

Siedlew

Tadeusz Kaczmarek

Stary Sławoszew

Sikorski Wiesław

Stara Żelazna

Matusiak Kazimiera

Krężelewice

Jadwiga Krysztofiak

Upale