artykuł nr 1

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

artykuł nr 2

Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka

Szanowni Państwo,
W ślad za pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zapraszamy do konsultowania/aktualizacji/zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego pisma i przesłanie uwag i propozycji na adres mailowy: lgdleczyca@wp.pl
Za wszelkie uwagi i propozycje będziemy wdzięczni.

Z poważaniem
Zarząd LGD „Ziemia Łęczycka”

 

http://www.lgd-ziemialeczycka.pl/

https://www.facebook.com/LGDZiemiaLeczycka/