artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Daszyna w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Gminie Daszyna

Załączniki:
Zarządzenie 41/2018MB