artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej Koryta

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej Kolonia Mazew

artykuł nr 3

Obwieszczenie PGW Wody Polskie, Dyr. Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowych

Załączniki:
Obwieszczenie245 KB
artykuł nr 4

Informacja PGW Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego budowy studni głębinowej w obrębie Sławoszew

Załączniki:
Informacja248 KB
artykuł nr 5

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy wytwórczej do 1 MW na działkach nr 101 i 103 obręb Kolonia Mazew, gmina Daszyna