artykuł nr 1

Regionalny System Ostrzegania, informacje RSO

artykuł nr 2

Biuro Prognoz Meteorologicznych

Logo

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel. 987, 42 664 14 09, 42 664 14 10, 42 750 44 05
fax. 42 664 14 01, 42 664 14 08

e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl
http://www.lodz.uw.gov.pl