artykuł nr 16

Informacja GUS w sprawie badania „Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR”

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż terminie 01.06.2023 r. – 14.08.2023 r. przeprowadzi  badanie:  „Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR”.

 

Poniżej podstawowe informacje o badaniu, więcej na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42

 

Informacja ogólna:

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.

 

Termin realizacji badania:

01.06.2023 r. – 14.08.2023 r.

 

Metoda realizacji badania:

  • samospis internetowy (dostępny wyłącznie w okresie 1-16 czerwca 2023 r.)
  • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
  • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego
obrazek
artykuł nr 17

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

obrazek
artykuł nr 18

Komunikat Łódzkiego WIORiN w sprawie przywrócenia obowiązków w zakresie badań opryskiwaczy oraz szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

obrazek
artykuł nr 19

Ptasia grypa - w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego

 

 

  • ROZPORZĄDZENIE NR 4/2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego,w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.
Załączniki:
Rozporządzenie nr 4/2023422 KB
artykuł nr 20

Komunikat - ptasia grypa

  • ROZPORZĄDZENIE NR 36/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 27 października2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego,w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.
  • ROZPORZĄDZENIENR 30/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO zmieniające rozporządzeniew sprawie określeniaobszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związkuz wystąpieniemchoroby zakaźnejwysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach
  • ROZPORZĄDZENIE NR 29/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach
     
obrazek