artykuł nr 11

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie w sprawie przeprowadzenia szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń

Załączniki:
Treść informacji382 KB
artykuł nr 12

Jak można złożyć wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych z tytułu suszy?

Jak można złożyć wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych z tytułu suszy w 2023 roku?

W uzupełnieniu do poprzednich wiadomości, po otrzymaniu pisma Wojewody Łódzkiego w dniu 24 lipca 2023r. informujemy co następuje:


Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023 roku, należy składać indywidualnie, tj. bez udziału Gminy, drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu PUBLICZNĄ APLIKACJĘ, którą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2023 uruchomiło w dniu 21 lipca br. (logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód).

W dniu 13 lipca br. Rada Ministrów wprowadziła nowe przepisy (Dz. U. z 2023r, poz. 1350), które umożliwiają złożenie wniosku do komisji gminnej, ale zaznaczyć należy, że jest to procedura dodatkowa, a złożenie wniosku przez aplikację publiczną jest obligatoryjne i stanowi warunek otrzymania ewentualnej pomocy ze strony Państwa.

Nadal obowiązuje system monitoringu suszy rolniczej prowadzony przez IUNG w Puławach, link: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1004022/

Pola monitorowane są za pomocą map satelitarnych. Teledetekcja satelitarna jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym pozyskiwanie informacji o charakterze przestrzennym. Na podstawie zdjęć satelitarnych można określić m.in. klasy pokrycia i użytkowania terenu, strukturę upraw, stan rozwojowy oraz kondycję roślinności, zagrożenia uprawy, niedobory wody, prognozować plony oraz kontrolować sposób wykorzystania gruntów, również w przeszłości, w związku z tym wnioski przez aplikację można zgłaszać nawet po zbiorze plonów.

Poniżej znajduje się link do aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/susza-rolnicza2

Jeżeli występują problemy w działaniu aplikacji można je zgłosić do Ministerstwa na adres e-mail: susza@coi.gov.pl

Jeżeli rolnik zdecyduje się na złożenie wniosku również do komisji gminnej (wnioski dostępne w Urzędzie Gminy Daszyna, pokój nr 5, tel. 24 389-04-18 w godzinach pracy urzędu), zobowiązany będzie zrobić to z takim wyprzedzeniem, aby komisja mogła oszacować straty w terenie, tj. uprawa w plonie głównym, którą rolnik zgłasza do oszacowania musi znajdować się na polu w dniu lustracji. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i Wojewody szacunek dokonywany przez komisje gminne nie jest możliwy po sprzęcie rośliny w plonie głównym.

Reasumując rolnik, w celu skutecznego zgłoszenia strat ma dwie opcje:

1) Złożyć wniosek tylko poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego; terminy określone na stronie Ministerstwa, pod wyżej umieszczonym linkiem)

lub

2) Złożyć wniosek poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego) oraz dodatkowo do komisji gminnej (uprawa w plonie głównym musi znajdować się w dniu oględzin na polu).

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony tylko do komisji gminnej, która z oględzin będzie mogła sporządzić raport (a nie protokół jak przed rokiem 2020), nie jest wystarczający na otrzymanie wsparcia, konieczne jest bowiem złożenie wniosku przez aplikację. Natomiast odwrotnie, tj. jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do komisji gminnej, a złoży wniosek w aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa, będzie mógł wygenerować kalkulację lub protokół strat, będący podstawą do otrzymania wsparcia.


 

25-07-2023

artykuł nr 13

Apel Wojewódzkiej Komisji ds. bhp w rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi

Załączniki:
Treść pisma1,003 KB
artykuł nr 14

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania ZASAD BIOASEKURACJI w gospodarstwach utrzymujących drób

artykuł nr 15

Apel do hodowców trzody chlewnej w sprawie ASF

obrazek
Załączniki:
Ulotka rolnicy178 KB
Ulotka myśliwi, leśnicy176 KB
Ulotka ASF478 KB