artykuł nr 6

KOMUNUKAT WIORiN w Łodzi - sadzeniaki ziemniaka niewiadomego pochodzenia

Załączniki:
Treść komunikatuMB
artykuł nr 7

Badania opryskiwaczy

obrazek
artykuł nr 8

Zgłaszanie utrzymywania drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, iż Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

Wypełniony formularz „Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy:

  • złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie 
  • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie ul. Henryka Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
  • przesłać drogą e-mail na adres: sekretariat@piw.kutno.pl
Załączniki:
Zgłoszenie31 KB
artykuł nr 9

KOMUNIKAT Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Załączniki:
KomunikatMB
artykuł nr 10

Płatności dla małych gospodarstw do 5 ha - nabór wnioskow w ARiMR do 31 sierpnia br.

Kwota w ramach płatności wynosi 225 euro/ha.

Płatność przysługuje rolnikom do 5 ha, tj. rolnikom, którzy spełniają warunki:

- we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.) łączna powierzchnia  gruntów wnioskowanych do dopłat wynosi co najmniej 1 ha i nie więcej niż 5 ha -  rolnik lub ewentualnie  poprzedni właściciel działek otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r.

Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Płatność dla małych gospodarstw jest szczególnie korzystna dla gospodarstw do 5 ha, które nie wnioskowały o tzw. ekoschematy i nie wnioskowały o dopłaty do produkcji np. do bydła czy roślin bobowatych itp.

Zapraszamy rolników do zgłaszania się do doradców Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
do wypełnienia oświadczenia o żądaniu tej płatności.

Z poważaniem,

Anna Walas

Główny specjalista ds. wspólnej polityki rolnej
i programów pomocowych

Główny specjalista broker innowacji

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

z siedzibą w Bratoszewicach

ul. Nowości 32; 95-011 Bratoszewice

tel. kom. 785 360 548

e-mail: a.walas@lodr-bratoszewice.pl