artykuł nr 1

Dopłaty do kukurydzy - wnioski o pomoc do 29 lutego

obrazek

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

· w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00;

· w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;

· ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

· 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;

· 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;

· 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biur powiatowych, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel na stronie gov.pl.

artykuł nr 2

KOMUNUKAT WIORiN w Łodzi - sadzeniaki ziemniaka niewiadomego pochodzenia

Załączniki:
Treść komunikatuMB
artykuł nr 3

Badania opryskiwaczy

obrazek
artykuł nr 4

Zgłaszanie utrzymywania drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, iż Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

Wypełniony formularz „Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy:

  • złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie 
  • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie ul. Henryka Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
  • przesłać drogą e-mail na adres: sekretariat@piw.kutno.pl
Załączniki:
Zgłoszenie31 KB
artykuł nr 5

KOMUNIKAT Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Załączniki:
KomunikatMB