artykuł nr 1

Komunikat - ptasia grypa

  • ROZPORZĄDZENIENR 30/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO zmieniające rozporządzeniew sprawie określeniaobszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związkuz wystąpieniemchoroby zakaźnejwysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach
  • ROZPORZĄDZENIE NR 29/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach
     
obrazek
artykuł nr 2

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie w sprawie wścieklizny

Załączniki:
Treść komunikatuMB
artykuł nr 3

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

artykuł nr 4

Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe

obrazek

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Potrwa on do 31 maja 2022 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O to dofinansowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, mogą ubiegać się pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

artykuł nr 5

Koniec nakazu utrzymywania drobiu w pomieszczeniach