artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2024 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - link do portalu e-zamówienia

artykuł nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2023 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - link do portalu e-zamówienia

artykuł nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - link do portalu e-zamówienia

artykuł nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku