artykuł nr 1

Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Daszyna

artykuł nr 2

Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Daszyna

artykuł nr 3

Usługa w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Daszyna i ich transportu do schroniska oraz utrzymania bezdomnych zwierząt odłowionych na terenie gminy Daszyna w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2024 roku

artykuł nr 4

Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Daszyna

artykuł nr 5

Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Daszyna