artykuł nr 1

Formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych

W tym miejscu znajdą Państwo formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych. Wszystkie formularze z poniższej tabeli można wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu.

Załączniki:
(DT-1) Deklaracja na podatek od środków transportowych69 KB
(DT-1A) Załącznik do deklaracji DT-159 KB
(DN-1) Deklaracja na podatek od nieruchomości74 KB
(ZDN-1) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu38 KB
(ZDN-2) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania38 KB
(IN-1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych62 KB
(ZIN-1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu37 KB
(ZIN-2) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania37 KB
(ZIN-3) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników32 KB
(DR-1) Deklaracja na podatek rolny64 KB
(ZDR-1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu35 KB
(ZDR-2) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania34 KB
(IR-1) Informacja o gruntach49 KB
(ZIR-1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu35 KB
(ZIR-2) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania34 KB
(ZIR-3) Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników32 KB
(DL-1) Deklaracja na podatek leśny51 KB
(ZDL-1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu33 KB
(ZDL-2) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania32 KB
(IL-1) Informacja o lasach42 KB
(ZIL-1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu32 KB
(ZIL-2) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania32 KB
(ZIL-3) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników32 KB