artykuł nr 1

Zastępca Wójta Gminy Daszyna

Zbigniew Cywiński

  • 24 357-10-00
  • email: zbigniew.cywinski@gminadaszyna.pl
artykuł nr 2

Zastępca Wójta Gminy Daszyna

Mariusz Gralewski - pełniący funkcję Zastępcy Wójta od dnia 27.12.2019 r. do 06.02.2020 r.