artykuł nr 1

Komunikaty

Pan Tadeusz Dymny - Przewodniczący Rady Gminy Daszyna.

Kontakt telefoniczny -