artykuł nr 1

Wyniki głosowania - gm. Daszyna

artykuł nr 2

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informacji mogących wprowadzać wyborców w błąd

obrazek
Załączniki:
Informacja PKW107 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Daszyna

INFORMACJA

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Daszynie rozpoczyna pracę w dniu 12 lipca 2020 r. o godzinie 6:00.

Lokal wyborczy czynny będzie w godzinach: 7:00 - 21:00

Przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 1 w Daszynie

Urszula Osowska

 

INFORMACJA

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Mazewie rozpoczyna pracę w dniu 12 lipca 2020 r. o godzinie 6:00.

Lokal wyborczy czynny będzie w godzinach: 7:00 - 21:00

Przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 2 w Mazewie

Marzanna Wypyszewska


KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy o możliwości dopisywania się wyborców do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP w dniu ponownego głosowania 12 lipca 2020 r.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć do dnia 7 lipca 2020 r. (wtorek), jeśli wyborca nie dokonał tego zgłoszenia do dnia 23 czerwca 2020 r.

Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia oprawie do głosowania.


INFORMACJA

Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić taki zamiar w ponownym głosowaniu. Można to zrobić w następujących terminach:

  • najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 w przypadku głosowania w kraju; taki zamiar należy zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy ;
  • najpóźniej do 7 lipca 2020 r. do godz. 15.00  w przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju;
  • najpóźniej do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 w przypadku wyborcy, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie.

INFORMACJA

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Daszynie rozpoczyna pracę w dniu 28 czerwca 2020 r. o godzinie 6:00.

Lokal wyborczy czynny będzie w godzinach: 7:00 - 21:00

Przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 1 w Daszynie

Urszula Osowska

 

INFORMACJA

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Mazewie rozpoczyna pracę w dniu 28 czerwca 2020 r. o godzinie 6:00.

Lokal wyborczy czynny będzie w godzinach: 7:00 - 21:00

Przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 2 w Mazewie

Marzanna Wypyszewska


KOMUNIKAT

w sprawie zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalach wyborczych

dotyczących wyborców.

 

W lokalu wyborczym obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa (np. maseczka, przyłbica, szalik, apaszka, chusta itp.) oraz zachowania odstępu społecznego (min. 2 m).

Zaleca się aby wyborcy, w miarę możliwości, posiadali własne rękawice jednorazowe i własne długopisy.

W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych. O wstrzymaniu, w przypadku dużego natłoku, wpuszczania wyborców do lokalu decyduje obwodowa komisja wyborcza.

 

WÓJT GMINY DASZYNA

ZBIGNIEW WOJTERA

 

artykuł nr 4

Ogłoszenia, komunikaty, informacje

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania


INFORMACJA

o terminie składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców

Informujmy, że zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 23 czerwca br. upływa termin na składanie przez wyborców (w tym wyborców nigdzie nie zamieszkałych przebywających na terenie gminy) wniosków o dopisywanie ich do spisu wyborców w wybranych obwodach głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

Krajowe Biuro Wyborcze


INFORMACJA

o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Daszyna Nr 65/2020 z dnia 29 maja 2020 w sprawie wprowadzania szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy w Daszynie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków komisji są przyjmowane najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu osobiście w pokoju nr 12.

Jednak nadal najbezpieczniejsze i pożądane formy to :

  • korespondencyjna na adres : Daszyna 34a, 99-107 Daszyna,
  • platforma ePUAP: /ddi1l1c68j/Skrytka;
  • skan, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@gminadaszyna.pl, nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszeń należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest :

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, w formie skanu lub zdjęcia,
  • potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do urzędu gminy przez osobę przyjmującą zgłoszenie( urzędnika wyborczego albo pracownika urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonów: 24 357-10-03 lub 24 389-04-03