artykuł nr 1

Postanowienia, obwieszczenia i komunikaty

Załączniki:
INFORMACJE Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania365 KB
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Daszyna z dnia 25 września 2023 roku w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku 434 KB
POSTANOWIENIE NR 284/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.140 KB
POSTANOWIENIE NR 227/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Daszyna135 KB
Zarządzenie Nr 121.2023 Wójta Gminy Daszyna z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości143 KB
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 18 września 2023 r. o losowaniach168 KB
OBWIESZCZENIE o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 142 KB
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (wyborca)143 KB
WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach (komitety)205 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I, Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych193 KB
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.125 KB
POSTANOWIENIE NR 158/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Daszyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych323 KB