artykuł nr 1

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK – miejsce, gdzie odbierane są odpady, które nie mogły być odebrane w ramach co miesięcznej zbiórki odpadów organizowanej w workach i pojemnikach, są to np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, gruz czy odpady wielkogabarytowe.

PSZOK prowadzony jest przez Gminę Daszyna i znajduje się w miejscowości Franki (gm. Krośniewice) na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne.

Mieszkańcy samodzielnie dostarczają do tego punktu odpady. 

Uwaga: warunkiem oddania odpadów do PSZOK-u jest okazanie się kserokopią deklaracji odbioru odpadów złożonej w Urzędzie Gminy Daszyna oraz brakiem zaległości w opłatach za odpady.


Rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych w PSZOK:
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
  • opony (w ilości do 6 sztuk na posesję w danym roku, przyjmowane są tylko opony od pojazdów osobowych, nie od maszyn i ciągników rolniczych),
  • odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, meble, dywany, materace, wykładziny, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów),
  • gruz (w ilości do 300 kg na posesję w danym roku),
  • odzież i tekstylia.

Firma, która odbiera odpady z PSZOK:

  • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach, ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, tel. (24) 252-33-60,

UWAGA: PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 7:00 do 13:00.

obrazek