artykuł nr 1

Wykaz Przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Lp

Nazwa Przedsiębiorcy

Adres siedziby

NIP

REGON

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o.

ul. Tumska 2,

99 – 100 Łęczyca

tel. 24 721-22-85 do 87

775-000-05-68

610283589

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o.

Daszyna 34a p.6,

99 – 107 Daszyna

tel. 24 357-10-10

507-009-10-80

101529343

3

EKO-WÓZ Usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości płynnych

Barbara Zabłocka

ul. Łąkoszyńska 198, 99-300 Kutno,

tel. 24 254-04-17, 503-830-119

775-145-03-74

473256078

4Michał Sadowski

Adolfów,

ul. Podgórna 23,
95 - 100 Zgierz

tel. 535-308-966,

733-073-002

732-201-39-40100391405
5KAMRO Katarzyna Mrowicka

ul. Sikorskiego 1,

99 - 340 Krośniewice

tel. 510-945-445

505-021-100

775-254-65-96361544542
6EKO-SPEED Witold Kaźmierczak

Pawłowice 5,

99 - 314 Krzyżanów

tel. 882-117-827

775-235-80-21472577395