artykuł nr 1

Wykaz Przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Lp

Nazwa Przedsiębiorcy

Adres siedziby

NIP

REGON

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o.

ul. Tumska 2,

99 – 100 Łęczyca

775-000-05-68

610283589

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o.

Daszyna 34a p.6,

99 – 107 Daszyna

507-009-10-80

101529343

3

EKO-WÓZ Usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości płynnych

Barbara Zabłocka

ul. Łąkoszyńska 198, 99-300 Kutno

775-145-03-74

473256078

4Michał Sadowski

Adolfów,

ul. Podgórna 23,
95 - 100 Zgierz

732-201-39-40100391405