artykuł nr 1

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektro-odpadów - październik 2021

obrazek

Przykład odpadów wielkogabarytowych i elektro-odpadów: meble, wykładziny, dywany, materace, wyposażenie mieszkania np. żyrandole, abażury, obrazy, wózki, łóżeczka dziecięce, deski do prasowania, meble ogrodowe, skrzynki, duże doniczki, stolarka okienna lub drzwiowa - pojedyncze sztuki (bez szyb), skrzydło drzwi lub okna (bez futryny, ościeżnic, parapetów), duże zabawki, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, telewizory, kuchenki, itp.).

 

NIE BĘDĄ ODBIERANE: odpady budowlane i poremontowe (np. tynki, kafle, cegły, gruz, pojemniki po farbach czy lakierach, płyty karton-gips), styropian ocieplony (budowlany), ceramika sanitarna (wanny, muszle klozetowe, umywalki, kabiny prysznicowe), azbest, eternit i inne odpady niebezpieczne, papa budowlana, blachodachówka lub inne pokrycia dachowe, ramy okienne z szybami oraz drzwi z szybami, agrowłóknina, folie budowlane, rolnicze oraz inne odpady, które nie zaliczają się do wymienionych wyżej – proszę ich nie wystawiać w dniu odbioru.

artykuł nr 2

Harmonogram odbioru odpadów: sierpień - grudzień 2021

obrazek

W przypadku niezrealizowania usługi odbioru odpadów lub uszkodzenia pojemników na odpady należy kontaktować się z:

  • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
  • tel. 24 252 - 33 - 60
artykuł nr 3

Informacja w sprawie opłat za odpady

UWAGA, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Daszyna nr XXXII/168/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. od drugiego kwartału 2021 r. (tj. od 1 kwietnia) wzrasta opłata za odbiór odpadów komunalnych i wynosić będzie 26 zł/za osobę miesięcznie, jeżeli odpady są segregowane i 52 zł/za osobę jeżeli właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów.

Jeżeli właściciel posesji zadeklaruje kompostowanie BIO odpadów w przydomowym kompostowniku to zostanie zwolniony z opłaty w wysokości 2 zł za mieszkańca miesięcznie.

artykuł nr 4

Deklaracja odbioru odpadów

UWAGA, zmiana numeru konta do opłat za odpady: 23 8539 0001 0000 0004 2017 0300

 

Deklaracja o wysokości opłaty za odbiór odpadów > pobierz

artykuł nr 5

Informacja o zmianie stawek opłat

MIESZKAŃCY GMINY DASZYNA

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Daszyna zawiadamia, że zgodnie z art. 6c ust. 1 oraz art. 6k ust. 1, 2a i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010, 2020), Rada Gminy Daszyna podjęła w dniu 25 listopada 2019 r. uchwałę Nr XVII/92/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 22,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 44,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Opłata obowiązuje od 01.01.2020 r.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu  i sposobu płatności.

Numer konta do wnoszenia opłat nie ulega zmianie. Zmiana stawek nie wymaga składania korekty deklaracji.

Należna opłata za pierwszy kwartał 2020 r. płatna do 15 kwietnia 2020 r. winna być wniesiona z uwzględnieniem nowych stawek.

Przypominamy również, iż zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) lub zmiany innych danych, należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urzędu Gminy Daszyna, od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy urzędu, pokój nr 15.

Uwaga! Niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności  karnej skarbowej (art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz.1958)).

 

Przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów bezpośrednio z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, które posiada zezwolenie na odbiór odpadów na terenie gminy Daszyna. Wykaz tych przedsiębiorstw można pobrać tutaj.

 

Wójt Gminy Daszyna - Zbigniew Wojtera

Daszyna, dnia 30.12.2019 r.