artykuł nr 1

Rejestracja Działalności Gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Jeśli chcesz rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą lub świadczyć usługi w formie samozatrudnienia, złóż wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Złóż wniosek o wpis do CEIDG drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym).

Jeśli składasz wniosek o wpis do CEIDG elektronicznie, to musisz go podpisać za pomocą bankowości internetowej, Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zobacz jak je uzyskać.
 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy miast lub gmin
  • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
  • miasta na prawach powiatu
  • Ministerstwo Rozwoju

Dodatkowe szczegółowe informacje o rejestracji działalności przedstawiono na stronie www.biznes.gov.pl

Sprawy z rejestracją, zawieszeniem lub zamknięciem działalności gospodarczej można też załatwić w naszym urzędzie - pokój nr 10, telefon: 24 357-10-22.

artykuł nr 2

Komunikat dotyczący wpisu do CEiDG

obrazek

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Daszynie otrzymuje sygnały o wezwaniach do zapłaty na rzecz Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF) oraz Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEODG)

W związku z faktem, że opłaty na rzecz tych instytucji nie stanowią zobowiązania Urząd Gminy ostrzega i zachęca właścicieli firm do ostrożności w celu uniknięcia wyłudzenia opłat nienależnych.

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.