artykuł nr 1

Wniosek o zakup paliwa stałego

Uwaga. Osoby, które w październiku/listopadzie br. złożyły informację w urzędzie gminy o chęci zakupu węgla po preferencyjnej cenie, mogą już składać wnioski o zakup. Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie urzędu lub elektronicznie przez platformę e-puap (wymagany jest profil zaufany do podpisania wniosku).

Link do formularza wniosku: kliknij

artykuł nr 2

Informacja o przystąpieniu Gminy Daszyna do zakupu paliwa stałego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Daszyna informuje o przystąpieniu Gminy Daszyna do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

artykuł nr 3

Deklaracja CEEB i ankieta o zbiornikach bezodpływowych

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB

Deklaracja o źródłach ciepła >Więcej informacji<


Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ankieta >Więcej informacji<

artykuł nr 4

Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku

artykuł nr 5

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd Gminy Daszyna
Daszyna 34a
99-107 Daszyna

Telefon: 24 357-10-00

e-mail: sekretariat@gminadaszyna.pl

Wójt Gminy Daszyna - Zbigniew Wojtera

 

powitanie na stronie BIP