artykuł nr 1

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku

artykuł nr 2

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd Gminy Daszyna
Daszyna 34a
99-107 Daszyna

Telefon: 24 357-10-00

e-mail: sekretariat@gminadaszyna.pl

Wójt Gminy Daszyna - Zbigniew Wojtera

 

powitanie na stronie BIP
artykuł nr 3

Sprzedaż węgla

artykuł nr 4

Deklaracja CEEB i ankieta o zbiornikach bezodpływowych

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB

Deklaracja o źródłach ciepła >Więcej informacji<


Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ankieta >Więcej informacji<

artykuł nr 5

Zdalna Szkoła

Gmina skorzystała z programu "Zdalna szkoła" oraz "Zdalna szkoła+".