artykuł nr 1

Informacja w sprawie odbioru odpadów od 1.01.2020 roku

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku na terenie gminy Daszyna nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych.
W związku z tym każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy na odbiór odpadów z zakładem wykonującym usługę odbioru odpadów. Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do odbioru odpadów na terenie gminy Daszyna, z którymi można podpisywać umowy, dostępny jest
tutaj.
Informacja w sprawie wpisu do rejestru BDO,
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach albo wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz to sprawdź, czy nie musisz mieć wpisu w Rejestrze BDO i dowiedz się jak go uzyskać. Szczegółowe informacje uzyskasz na stronie www.biznes.gov.pl oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi > www.bip.lodzkie.pl
artykuł nr 2

Informacja w sprawie spotkania w ramach konsultacji społecznych w zakresie zmiany nazwy miejscowości Koryta (osada) na Koryta Osada

Informacja Wójta Gminy Daszyna
w sprawie spotkania w ramach konsultacji społecznych
w zakresie zmiany nazwy miejscowości Koryta (osada)
na Koryta Osada

Szanowni Państwo,

W ramach konsultacji społecznych dotyczących urzędowej zmiany nazwy miejscowości Koryta (osada) na Koryta Osada,  zapraszam na spotkanie konsultacyjne, podczas którego będzie można wyrazić swoją opinię w formie pisemnej na ankietach konsultacyjnych.


Spotkanie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. w  budynku świetlicy wiejskiej w Korytach o godzinie 17:00.

Zapraszamy.

artykuł nr 3

Ogłoszenie Wójta Gminy Daszyna w sprawie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DASZYNA

Z DNIA 23 GRUDNIA 2019 R.

W sprawie: konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki:
Formularz ofertowy MB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DASZYNA

Z DNIA 13 GRUDNIA 2019 R

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Daszyna, Krężelewice, Osędowice i Sławoszew oraz o przystapieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 385 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DASZYNA

Z DNIA 10 GRUDNIA 2019 R.

Wójt Gminy Daszyna zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna na okres 21 dni  (tj. od 10.12.2019 r. do 31.12.2019 r.) wykazów dotyczących nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców (w trybie bezprzetargowym):

  • nr dz. 181/1 - 181/5, obręb Łubno - wykaz stanowi załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Daszyna Nr 121/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.
  • nr dz. 28/9, obręb Daszyna - wykazy stanowią załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Daszyna Nr 122/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. urzędzie, pokój nr 5, tel. 24 389-04-18