Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Obwieszczenia i zawiadomienia dot. ochrony środowiska

Budowa i przebudowa hali mroźni oraz hali produkcyjnej oraz budowa instalacji wolnos...

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie hali mroźni oraz hali produkcyjnej z komorami mroźniczymi, z częścią biurowo-socjalną oraz towarzyszącą infrastrukturą oraz budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych w miejscowości Walew na działkach o nr ewidencyjnych 120/4,120/6, obręb nr 0029 Walew, gmina Daszyna, po...

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 14:56

2. Przetargi - rok 2020

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta - modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę ...

Ogłoszenie nr 503698-N-2020 z dnia 2020-01-17 r. Gmina Daszyna: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” – modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę II etap – SUW Koryta

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 08:42

3. Nabór na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwes...

Wójt Gminy Daszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Daszynie Daszyna 34 a 99-107 Daszyna I. Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe. Co najmniej 3 - letni staż pracy, Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na pods...

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 12:11

4. 2020 rok

2020 rok

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 11:37

5. 2019 rok

2019 rok

Utworzony: 2019-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 12:40

6. Ogłoszenia i komunikaty

Informacja w sprawie spotkania w ramach konsultacji społecznych w zakresie zmiany na...

Informacja Wójta Gminy Daszyna w sprawie spotkania w ramach konsultacji społecznych w zakresie zmiany nazwy miejscowości Koryta (osada) na Koryta Osada Szanowni Państwo, W ramach konsultacji społecznych dotyczących urzędowej zmiany nazwy miejscowości Koryta (osada) na Koryta Osada, zapraszam na spotkanie konsultacyjne, podczas którego będzie można wyrazić swoją opinię w formie pisemnej na ankietach konsultacyjnych. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. w budynku świetlicy wiejskie...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 12:11

7. Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Daszyna w sprawie konkursu ofert na powierzenie realizacji za...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA Z DNIA 23 GRUDNIA 2019 R. W sprawie: konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Zarządzenie i treść ogłoszenia Zarządzenie w sprawie zmiany treści ogłoszenia

Utworzony: 2019-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 12:02

8. Strona główna

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku

Czytaj...

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 09:35

9. Harmonogram odbioru odpadów

Informacja o zmianie stawek opłat

MIESZKAŃCY GMINY DASZYNA Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Daszyna zawiadamia, że zgodnie z art. 6c ust. 1 oraz art. 6k ust. 1, 2a i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010, 2020), Rada Gminy Daszyna podjęła w dniu 25 listopada 2019 r. uchwałę Nr XVII/92/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami k...

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 09:20

10. Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów - luty

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 09:15

11. Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów na styczeń i luty 2020 roku > przejdź MIESZKAŃCY GMINY DASZYNA Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Daszyna zawiadamia, że zgodnie z art. 6c ust. 1 oraz art. 6k ust. 1, 2a i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010, 2020), Rada Gminy Daszyna podjęła w dniu 25 listopada 2019 r. uchwałę Nr XVII/92/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami ko...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 09:11

12. Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów - styczeń

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 09:08

13. Aktualności

Informacja w sprawie uzyskania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe

Zgodnie z § 6 ust. 3 regulaminu przyznawania stypendiów sportowych przyjętym Uchwałą Nr XIII/63/2019 Rady Gminy Daszyna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe do dnia 31 stycznia 2020 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2020 rok. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Daszyna - pokój nr 19 w godzinach pracy urzędu.

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 08:00

14. Nabór na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy - procedura na...

Wójt Gminy Daszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy w Daszynie Daszyna 34 a, 99-107 Daszyna I. Wymagania niezbędne Wykształcenie wyższe. Obywatelstwo polskie. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o kt...

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 10:26

15. Ogłoszenia i komunikaty

Pierwszy przetarg ustny ograniczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na ...

Wójt Gminy Daszyna ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości gruntowej - obręb Daszyna

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 12:35

16. Aktualności

Budowa światłowodów na terenie Gminy Daszyna w ramach programu Polska Cyfrowa

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 07:45

17. Województwo Łódzkie

Promocja inwestycji współfinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Łubno Gmina Daszyna zrealizowała projekt pn. ”TO JEST NASZ ŚWIAT” w miejscowości Łubno o wartości całkowitej 7.860,00 zł współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 5.020,00 zł. Zadanie polegało na zakupie dwóch klimatyzatorów wraz z materiałami montażowymi. Mieszkańcy przygotowali stelaże pod urządzenia, a montażem zajęła się firma dostarczająca klimatyzatory. Mieszkańcy sołectwa przy pomocy własnego sprzętu (ciągniki i osprzęt) uporządkowali teren wokó...

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 08:55

18. Obwieszczenia i zawiadomienia dot. ochrony środowiska

Wyniki badania wody z wodociągów gminnych

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 13:42

19. Audyty, kontrole

Audyt wewnętrzny

W dniach 4.03.2019 - 26.04.2019 w Urzędzie Gminy Daszyna przeprowadzony został audyt wewnętrzny formalno-organizacyjny. Sprawozdanie z audytu można pobrać poniżej.

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 10:26

20. Dostarczanie gazu

Dystrybucja paliwa gazowego

Współczynnik konwersji gazu: Grudzień 2019 - 11,216 kWh/m3 Cena Referencyjna Gazu - 12,50 gr/kWh - obowiązuje do czasu opublikowania nowej ceny.

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-01-03 13:03