artykuł nr 1

Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna

Załączniki:
Treść ogłoszenia277 KB
SIWZMB
Zał. nr 1 - formularz oferty110 KB
Zał. nr 2 - Projektowane postanowienia umowy137 KB
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków46 KB
Zał. nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu39 KB
Zał. nr 5 - Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia25 KB
Zał. nr 6 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby35 KB
Zał. nr 7 - Wykaz robót budowlanych41 KB
Zał. nr 8 - Wykaz osób48 KB
Zał. nr 9 - PFUMB
Zał. nr 10 - Oświadczenie o aktualności informacji42 KB
Zał. nr 11 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby26 KB
Zał. nr 12 - PFUMB
Zał. nr 13 - PFU10 MB
Pytania i odpowiedzi - 1168 KB
Specyfikacja Warunków ZamówieniaMB
Zał. nr 1 - formularz oferty110 KB
Zał. nr 2 - Projektowane postanowienia umowy137 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia66 KB
Specyfikacja Warunków ZamówieniaMB
Zał. nr 2 - Projektowane postanowienia umowy137 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia37 KB
Specyfikacja Warunków ZamówieniaMB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia37 KB
Specyfikacja Warunków ZamówieniaMB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia37 KB
Specyfikacja Warunków ZamówieniaMB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia112 KB
Specyfikacja Warunków ZamówieniaMB
Zał. nr 2 - Projektowane postanowienia umowy137 KB
Projekt zagospodarowania terenu - A884 KB
Projekt zagospodarowania terenu - B768 KB
Projekt zagospodarowania terenu - C499 KB
Projekt zagospodarowania terenu - D1,018 KB
Projekt zagospodarowania terenu - E695 KB
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia89 KB
Informacja z otwarcia ofert98 KB
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty149 KB