artykuł nr 1

Rozwój Turystyki i Kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu213 KB
SIWZMB
Zał. nr 1 - formularz oferty145 KB
Zał. nr 2 - Projektowane postanowienia umowy182 KB
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków47 KB
Zał. nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu39 KB
Zał. nr 5 - Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia25 KB
Zał. nr 6 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby35 KB
Zał. nr 7 - Wykaz robót budowlanych39 KB
Zał. nr 8 - Wykaz osób45 KB
Zał. nr 9 - PFUMB
Zał. nr 10 - Oświadczenie o aktualności informacji42 KB
Zał. nr 11 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby26 KB
Zał. nr 12 - Dokumentacja projektowa, STWiOR19 MB
Zał. nr 13 - Przedmiary robót559 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia52 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia35 KB
SIWZMB
Zał. nr 1 - formularz oferty144 KB
Zał. nr 2 - Projektowane postanowienia umowy182 KB
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków47 KB
Zał. nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu39 KB
Zał. nr 5 - Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia25 KB
Zał. nr 6 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby35 KB
Zał. nr 7 - Wykaz robót budowlanych39 KB
Zał. nr 8 - Wykaz osób45 KB
Zał. nr 10 - Oświadczenie o aktualności informacji41 KB
Zał. nr 11 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby26 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia90 KB
SIWZMB
Zał. nr 2 - Projektowane postanowienia umowy182 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia35 KB
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia103 KB
Informacja z otwarcia ofert170 KB
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty147 KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania119 KB