artykuł nr 1

Informacja o przystąpieniu Gminy Daszyna do zakupu paliwa stałego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Daszyna informuje o przystąpieniu Gminy Daszyna do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.