artykuł nr 1

WÓJT GMINY DASZYNA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej