artykuł nr 1

Obrady sesji Rady Gminy Daszyna

obrazek
artykuł nr 2

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy

obrazek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, że zbliżają się coroczne obchody Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, które przypadają 18 listopada oraz obchody Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach w okresie 18 – 24 listopada 2022 roku.

Kampanie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach mają na celu zwrócenie uwagi oraz podniesienie świadomości społeczeństwa, jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

Światowa Organizacja Zdrowia i Europejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób zachęcają do prowadzenia działań zwiększających świadomość ogółu społeczeństwa, jak też pracowników ochrony zdrowia na temat tego,  czym jest oporność na antybiotyki oraz przekazywania informacji o jej konsekwencjach.

Ponieważ oporność stale wzrasta, a w ostatnich latach odkryto i wprowadzono do obrotu niewiele nowych antybiotyków, oporność na antybiotyki jest obecnie poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Naukowcy oszacowali, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii spowodowała około 1,27 miliona zgonów w 2019 r.

Bez antybiotyków możemy wrócić do „ery przedantybiotykowej”, kiedy nawet nieskomplikowane zakażenie mogło skończyć się zgonem pacjenta. Organizacje odpowiedzialne za zdrowie publiczne ostrzegają, że zaledwie 75 lat po szerokim wprowadzeniu penicyliny, pierwszego antybiotyku, stoimy przed faktem braku skutecznych leków do leczenia niektórych infekcji bakteryjnych.

 

Europejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób wskazuje, co każdy z nas może zrobić aby przyczynić się do utrzymania skuteczności antybiotyków:

- Stosuj antybiotyki tylko przeciwko infekcjom bakteryjnym, a nie przeciw infekcjom wywoływanym przez wirusy takim jak przeziębienie czy grypa.

- Przyjmuj wyłącznie antybiotyki przepisane przez lekarza.

- Gdy lekarz stwierdzi, że antybiotyki są konieczne, przyjmuj je w sposób odpowiedzialny, zgodnie z zaleceniami lekarza w zakresie dawkowania i czasu trwania terapii.

- Unikaj samoleczenia antybiotykami. Samoleczenie ma miejsce wtedy, gdy używasz antybiotyków pozostałych z poprzednich terapii lub otrzymujesz antybiotyki w aptece bez recepty.

- Nie dziel się antybiotykami pozostałymi z poprzedniej terapii z innymi ludźmi.

- Nie przechowuj antybiotyków pozostałych z poprzednich terapii. Jeśli otrzymałeś więcej dawek antybiotyków (np. tabletki, kapsułki żelowe) niż zalecił lekarz, zanieś te niezużyte do apteki w celu ich utylizacji.

Poprzez zaangażowanie się w globalne działania kampanii i szerzenie wiedzy  na temat problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym oporności bakterii na antybiotyki, możemy mieć wpływ na zmniejszenie tego zjawiska.

Więcej informacji: link

artykuł nr 3

Cykl szkoleń dla personelu opiekuńczo-terapeutycznego

Gmina Daszyna, informuje, że organizuje cykl szkoleń dla personelu opiekuńczo-terapeutycznego w zakresie nowoczesnych metod opieki nad osobami starszymi w środowisku lokalnym i personelu pomocniczego oraz cykl szkoleń dla opiekunów faktycznych w tym dla członków rodzin w zakresie opieki medycznej nad osobami niepełnosprawnymi .

Osoby zainteresowane prosimy się zgłaszać do Urzędu Gminy Daszyna - pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr (24) 357-10-20.

artykuł nr 4

UWAGA - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej

obrazek

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

 

Więcej informacji wraz z wzorami dokumentów na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: link

artykuł nr 5

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory dotyczą operacji:

  1. Rozwój działalności gospodarczej;
  2. Podejmowanie działalności gospodarczej;
  3. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.