artykuł nr 1

Formularze i wnioski dotyczące wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego