artykuł nr 1

Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi

Załączniki:
Uchwała Nr V/17/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Daszyna na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Daszyna w 2022 roku78 KB
Uchwała Nr V/16/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daszyna85 KB
Uchwała Nr V/33/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Daszyna na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Daszyna w 2021 roku71 KB
Uchwała Nr V/32/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daszyna65 KB
Uchwała Nr V/307/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Daszyna na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Daszyna w 2020 roku61 KB
Uchwała Nr V/306/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daszyna65 KB
Dostępne kategorie:
Uchwały, Opinie