artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe - 04.2022

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe - 04.2021

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe - 04.2020

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe - 04.2019