artykuł nr 1

Taryfa dla Dystrybucji Paliwa Gazowego

artykuł nr 2

Dystrybucja paliwa gazowego

 

Współczynnik konwersji gazu: Grudzień 2019 - 11,216 kWh/m3

Cena Referencyjna Gazu - 12,50 gr/kWh - obowiązuje do czasu opublikowania nowej ceny.