artykuł nr 1

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Daszyna

artykuł nr 2

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Daszyna