artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy

W tym miejscu znajdują się uchwały Rady Gminy, protokoły z obrad sesji oraz imienne wykazy głosowania.

Dostępne podkategorie:
Kadencja 2018-2023